Akut hjälp

Befinner du dig i en utsatt situation och i fara?

Här kan du se vilka som du kan ta kontakt med utifrån vad du behöver hjälp med.

Polisen
Är du utsatt för ett pågående brott eller befinner dig i en farlig situation?
Ring 112 (polisen) för att larma vid akuta ärenden eller 114 14 för att anmäla eller lämna tips. Du kan även besöka deras hemsida för mer information.

Webbplats: Polisen

Socialtjänsten
Socialtjänsten finns till för dem som har det tufft, behöver du hjälp eller få råd gällande din boende situation eller mående?

Enklast är att använda Googles sökfunktion och skriv "socialtjänsten och hemkommun", t.ex. Alingsås. Där kommer du få fram telefonnummer samt dit du kan ringa, dessa har öppet dagtid. Du kan även åka till din lokala socialtjänst dagtid och be att få prata med någon, vid akuta ärenden.

Socialjouren
Socialjouren finns till när socialtjänsten har stängt, du kan ringa dem vid akuta ärenden. Om du t.ex. lever i en utsatt miljö eller har beroende problematik och vill ha hjälp. Dessa hjälper dig kvällar och helger, de kan ge dig råd och stöd.

Enklast är att använda Googles sökfunktion, skriv "socialjouren" och den kommun du bor i. Här är ett exempel på hur det kan se ut "Socialjouren Södertälje.." och då skall du få upp kontaktuppgifter samt öppettider.

Knas Hemma

Webbplats: Knas hemma

Trans och tjejjourer
Behöver du stöd och hjälp? Då kan du ta kontakt med en jour. Du kan chatta anonymt eller ringa dem och berätta om din situation.

Gå in på deras hemsida för att hitta din jour: Unizon eller Indra

IVO (Inspektionen för vård och omsorg)
Inspektionen för vård och omsorg är en myndighet dit du kan vända dig för att få information om vad som gäller kring dina rättigheter och hur man gör om vuxna inte följer dessa. De ger information om hur en inspektion går till i det hem du bor i. De har även en barn/ungdoms linje dit du kan höra av dig om det finns något som inte fungerar i hemmet där du bor.

Webbplats: Inpektionen för vård och omsorg

UMO - en sajt för unga om sex, relationer och hälsa.
UMO är en digital ungdomsmottagning, på hemsidan kan du få reda på mer om hälsa, sex och relationer. Dem har även ett forum du kan skriva in till, länkar till olika ungdomsmottagningar, du kan ställa dina frågor och läsa andras berättelser. UMO är en sajt på svenska, men om du istället går in på Youmo, kan du översätta till det språk du själv vill.

Webbplats: Umo
Webbplats: Youmo

Koll på Soc (av Socialstyrelsen)
Koll på Soc är en hemsida dit du kan vända dig för ytterligare information om vad socialtjänsten är och vad dem gör. Du kan ta reda på mer om deras arbete, se filmer från socialsekreterare, poliser och andra yrkesverksamma om deras arbete. Det finns också möjlighet att ta reda på mer om dina rättigheter, svåra ord socialtjänsten använder som du inte förstått och mycket annat viktigt du kan behöva få reda på.

Webbplats: Koll på Soc

Jag vill veta
Jag vill veta är en hemsida av Brottsoffermyndigheten, där du kan få information om dina rättigheter vid brott.
På hemsidan får du information om vad som är brottsligt, vad som händer om man anmäler och hur man kan känna om man varit med om ett brott.

Webbplats: Jag vill veta