Du har rätt att få bo tryggt och få kärlek. Om du har det svårt hemma, utsätts för brott eller om du eller dina föräldrar är sjuka eller av annan anledning inte kan ge dig mat, rena kläder och kärlek då kan det vara skäl för socialtjänsten att se över din hem- och livssituation. Om det inte går att få hjälp i hemmet där du bor kan socialtjänsten behöva leta efter ett jourhem, familjehem eller HVB (hem för vård och boende).

Socialtjänsten

Socialtjänsten är en myndighet och som har ett kontor i varje kommun. Dem finns till för att stötta och hjälpa barn/unga och vuxna som har det svårt på olika sätt. Om du inte har det bra hemma så kan socialtjänsten hjälpa dig.

Familjehem, jour-hem, HVB och kontaktfamilj

Om det är bestämt att du ska flytta finns det olika typer av hem och boenden. Var du hamnar och hur flytten går till, beror på din hem-och livssituation och dina behov.

Umgänge med biologiska föräldrar och syskon

Om du har syskon som bor någon annanstans eller om du vill träffa dina biologiska föräldrar, har du rätt att få hålla kontakten och umgås med dem. Om du inte vill träffa dina biologiska föräldrar ska ingen tvinga dig till det. Dina önskningar om hur du vill ha det ska du själv få berätta, och i vissa fall finns det skäl till att det inte går att uppfylla alla dina önskningar. Det kan till exempel vara om det skulle vara en fara för dig och ditt liv. Du har alltid rätt till att få en förklaring till olika beslut socialtjänsten tar.

Basala behov

Du har rätt att få bo i ett bra och tryggt hem, få tillgång till mat och rena kläder. I hemmet du bor i, ska du känna dig välkomnad och få kärlek.

Privatliv

Var du än bor har du rätt att få ha dina personliga saker för dig själv. Ingen får läsa din dagbok eller kolla i din telefon. Vill du vara ifred på ditt rum ska ingen komma in och störa dig.

Artiklar 9. Umgänge, 16. Privatliv, 20-21 Rätt till en annan omvårdnad, 25. Flytt till annat hem, 26-27 Skälig levnadsstandard, 32. Skydd mot ekonomiskt ut, 37. Bestraffning.