Inget barn kan ansvara för i vilken familj man föds in i, det finns situationer och miljöer som inte är bra för ett barn eller ungdom att befinna sig i. Om socialtjänsten får information om att ett barn eller ungdom befinner sig i en situation som riskerar att skada, kan dem ta beslut att denna person behöver flytta. Ett barn och ungdom flyttar utifrån olika lagar, nedanför presenterar vi vad som kallas akut-och frivillig flytt, samt vad en uppväxt placering är.

Akut flytt
Kallas även för LVU (Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga).

En akut flytt innebär att du flyttar väldigt snabbt, om du är utsatt för ett pågående brott eller befinner dig i en farlig miljö eller utsätter dig själv för fara som socialtjänst och polis får information om. Då kan socialtjänsten och ibland även polis komma och hämta dig för att hjälpa dig att komma till en trygg miljö. Denna lag och typ av placering går väldigt snabbt och kräver inget tillstånd från föräldrar eller andra vuxna. Socialtjänsten gör då alltid en snabb utredning och tillsvidare bor du någon annanstans tills de hittat ett annat passande hem för dig, och det gör dem efter att ha lyssnat in dina behov.

Frivillig flytt (Även kallad sol-placering)

Att flytta frivilligt innebär att du själv och dina föräldrar givit medgivande att ta emot en insats från socialtjänsten som för dig kan innebära att flytta till ett annat hem. SOL är en lag som innebär att insatser som bestäms eller erbjuds från socialtjänsten alltid är frivilliga, du och dina föräldrar får själva bestämma om ni vill ta emot hjälpen.

Att flytta i tidig ålder

Det finns barn och unga som ibland innan dem ens föds och fortfarande ligger i magen, bestäms få ett annat hem direkt efter födsel. Även barn och unga i tidig ålder kan behöva flytta ifrån sina föräldrar av olika skäl, om socialtjänsten gör en utredning av biologiska föräldrar och ser att det finns problem som inte kommer att förbättras då kan de besluta att du som liten eller nyfödd får stanna i det nya hemmet tills du gått ut gymnasiet. Denna typ av flytt i tidig ålder kallas för uppväxt placering.