I kontakt med socialtjänsten kommer dem att avgöra vilket typ av hem du behöver flytta till, du som ungdom ska få vara med och bestämma. Men det finns enskilda fall där individer själva inte kan vara med och avgöra, då de befinner i sådan fara att dem själva inte kan ta det beslut som behövs göras, för deras eget bästa. Det finns olika typer av hem, med olika anledningar som du kan behöva flytta till.

Jourhem
Ett jourhem är oftast ett boende som du bor på en kortare tid, allt från några veckor till normalt max 6 månader, i väntan på att få ett familjehem eller att komma till ett HVB.

Familjehem
I ett familjehem flyttar du till en längre tid, det är en familj som öppnat upp sitt hem och som ska ta hand om dig på bästa sätt. När det är bestämt att du ska flytta kollar socialtjänsten först om det finns en släkting eller annan vuxen som du kan flytta till, det brukar kallas för nätverksplacering.

Om det inte finns någon i din närhet som kan ta emot dig då kan du få flytta till ett hem med nya personer att lära känna. Socialtjänsten utreder och utbildar alltid familjerna innan dem kan ta emot ett barn eller ungdom.

Kontaktfamilj
Om du har det tufft hemma eller dina föräldrar och du behöver komma bort ibland kan du få komma till en kontaktfamilj. Detta är en familj som du får åka till under vissa helger och dagar, sedan åker du tillbaka till din andra familj. Hur ofta du är där beror på vad du eller din familj har för behov.

HVB (även kallat hem för vård och boende)
Ett HVB är en plats dit du kan få flytta för att få behandling, extra stöd och hjälp om du till exempel missbrukar, har ett eller flera självskadebeteenden (skadar dig själv). Hur länge du bor där beror helt på hur det går för dig och med hjälpen du får där.

SIS (statens institutionsstyrelse)
Ett sis hem flyttar du till om du mår så dåligt att du är en fara för dig själv, att stödet eller hjälpen du får någon annanstans inte fungerar. Här kan du få bo i några veckor till flera månader för att få behandling och stöd.