Ambassadörer

Knas Hemma bär på många livsberättelser, både positiva och negativa erfarenheter från såväl socialtjänsten, olika familjehem och relationer till föräldrar och vuxna. Någon har blivit placerad 33 gånger, en annan 22 gånger och någon ”bara” en gång. Några har flytt från krig och kommit till nya familjer i Sverige. Några har föräldrar med psykisk ohälsa, missbruk och våld i hemmet. Det som förenar oss i Knas Hemma är att alla har varit med om ett uppbrott från en familj. Ibland nödvändiga uppbrott, men ibland kanske det hade funnits bättre lösningar än att flytta barnet från familjen. Knas Hemma omvandlar dessa erfarenheter till en positiv styrka. Genom att påverka, utbilda och inspirera myndigheter, skolan och nya familjehem vill vi bidra till en långsiktig samhällsförändring.

Alla vi som är ambassadörer i Knas Hemma har erfarenheter av att vara samhällsplacerad, i familjehem eller på HVB-hem. För att kunna använda både våra positiva och mindre bra erfarenheter har vi därför gått en utbildning i barnets rättigheter och ledarskap för att sprida kunskap och inspirera. Vi kommer gärna till er och delar med oss av våra erfarenheter, utbildar i delaktighet och genom att skapa nya sätt att mötas på kan vi tillsammans skapa en bättre värld för dagens placerade barn och ungdomar.