Engagera dig

Du som antingen bor i, eller har erfarenhet av att bo i familjehem, jourhem, HVB-hem eller annan institution kan bli medlem i Knas Hemma och engagera dig i vårt arbete runt om i Sverige.

Såhär går det till.

Medlem

 • Du som antingen bor i, eller har erfarenhet av att bo i familjehem, jourhem, HVB-hem eller annan institution kan bli medlem och engagera dig i vårt arbete runt om i Sverige.
 • Knas Hemma behöver alltid nya krafter, perspektiv och idéer för att kunna påverka, inspirera och förändra myndigheter och samhället.
 • Du får möjlighet att dela dina upplevelser och lära känna oss som har liknande erfarenheter.
 • Du bestämmer själv vad du vill göra, hur mycket du vill engagera dig och att bli medlem är ett sätt att stötta det vi arbetar för och då behöver vi ännu fler som tror på samma sak.

Varför medlem?

 • Du stöttar vårt arbete och hjälper på så vis andra barn och ungdomar i Sverige.
 • Du har möjlighet att bli invald i styrelsen och får komma på årsmöten.
 • Du får minst en grundläggande utbildning i barnets rättigheter, om du vill.
 • Du får lära känna andra med liknande erfarenheter som du själv.
 • Du får komma med idéer och förslag på hur Knas Hemma kan utvecklas.

Ambassadör (medlem och engagerad):

 • För att bli ambassadör måste du bli medlem och vara mellan 18 år till 30 år.
 • För att bli ambassadör får du gå en utbildning i barnets rättigheter och ledarskap.
 • För att bli ambassadör ska du vara en förebild för andra barn och ungdomar.

Läs mer om våra ambassadörer

Stödmedlemmar och sponsring:

 • Personer äldre än 30 år kan bli stödmedlemmar utan rösträtt på årsmöte.
 • För företagssponsring och övrig gåvor – kontakta oss här.