Knas Hemmas metod

– Byt perspektiv

2015 bjöd Knas Hemma in konstnären, Andrea Hvistendahl och hennes konstverk Our Move, för att tillsammans med våra ungdomar utveckla en delaktighetsmetod i syfte att stärka samhällsplacerade barn och ungas rättigheter, röster och delaktighet.

Denna metod kallar vi Byt perspektiv och är ett gruppdynamiskt spel, en metod och ett verktyg för att visualisera och utveckla tankar, beskriva ett eller flera olika perspektiv och i syfte att samskapa fram lösningar utifrån barnets röst. Knas Hemma tror att denna metod kan skapa ökad inkludering av barn och ungas röster. Metoden har skapats utifrån ett rättighetsperspektiv och våra ambassadörer har utarbetat ”metodfall" som bygger på deras egna erfarenheter av placeringar. De fall som beskrivs ger också en tydligare bild hur vår delaktighetsprocess kan gå till. För att använda metoden måste du först gått en utbildning med oss. Knas Hemma har implementerat Byt perspektiv i 24 olika kommuner i Sverige och vi utbildar socialtjänsten, socionomstudenter och andra aktörer i metoden.

Vi sitter inne på mycket kunskap och kommer gärna ut till er och föreläser om delaktighet, rättigheter och delar erfarenheter från våra tidigare placeringar. Vi fördelar våra uppdrag till våra ambassadörer utifrån bakgrund, kunskap och geografisk placering i landet.

Läs mer under Anlita Knas Hemma