Ring för stöd 010-703 09 09

Lördagar 14:00 - 16:00

Vi har en chatt!

Chatten är öppen måndagar och torsdagar 18:00 - 21:00

Läs mer

Välkommen till Knas Hemma
Om Knas hemma

Om Knas hemma

Knas Hemma: ungdomsorganisationen för samhällsplacerade är en ideell förening som verkar nationellt. Läs mer

Rätt-ish Hemma

Rätt-ish Hemma

Få koll på dina rättigheter!

Rätt-ish Hemma: Barnkonventionen för dig som bor i familjehem/HVB, är en utbildning av, med och för placerade ungdomar i barnets rättigheter. Läs mer här!

Ambassadörer

Ambassadörer

Alla vi som är ambassadörer i Knas Hemma har erfarenheter av att vara samhällsplacerad, typ i familjehem eller på HVB-hem. Läs mer

Mera kärlek & Mindre knas

Mera kärlek & Mindre knas

Knas Hemma kommer i projektet Mera Kärlek & Mindre Knas att anordna nationella mötesplatser för ungdomar i samhällsvård i hälsofrämjande och självstärkande syfte. Projektet finansieras av HM Drottning Silvias stiftelse Care About the Children. Här kan du läsa mer.