Ring för stöd 010-703 09 09

Måndag 18:00 - 21:00, torsdag 18:00 - 21:00, lördag 14:00 - 17:00 och första lördagen i månaden 18:00 - 21:00

Vi har en chatt!

Chatten är öppen måndag - torsdag 14:00 - 17:00

Läs mer

Välkommen till Knas Hemma
Om Knas hemma

Om Knas hemma

Knas Hemma: ungdomsorganisationen för samhällsplacerade är en ideell förening som verkar nationellt. Läs mer

Rätt-ish Hemma

Rätt-ish Hemma

Få koll på dina rättigheter!

Rätt-ish Hemma: Barnkonventionen för dig som bor i familjehem/HVB, är en utbildning av, med och för placerade ungdomar i barnets rättigheter. Läs mer här!

Ambassadörer

Ambassadörer

Alla vi som är ambassadörer i Knas Hemma har erfarenheter av att vara samhällsplacerad, typ i familjehem eller på HVB-hem. Läs mer

På gång just nu!

På gång just nu!

Anmälan öppen till sommarläger 2021

Sommaren 2021 kommer vi hålla ett läger i projektet Rätt-ish för dig som är mellan 13-21 år och har erfarenhet utav samhällsvård. Anmälan här!