Ring för stöd 010-703 09 09

Sommarstängt.

Vi har en chatt!

Chatten är semesterstängd fr.o.m. v. 28. Vi öppnar igen till hösten!

Läs mer

Välkommen till Knas Hemma
Om Knas hemma

Om Knas hemma

Knas Hemma: ungdomsorganisationen för samhällsplacerade är en ideell förening som verkar nationellt. Läs mer

Rätt-ish Hemma

Rätt-ish Hemma

Få koll på dina rättigheter!

Rätt-ish Hemma: Barnkonventionen för dig som bor i familjehem/HVB, är en utbildning av, med och för placerade ungdomar i barnets rättigheter. Läs mer här!

Ambassadörer

Ambassadörer

Alla vi som är ambassadörer i Knas Hemma har erfarenheter av att vara samhällsplacerad, typ i familjehem eller på HVB-hem. Läs mer

Mera kärlek & Mindre knas

Mera kärlek & Mindre knas

Knas Hemma kommer i projektet Mera Kärlek & Mindre Knas att anordna nationella mötesplatser för ungdomar i samhällsvård i hälsofrämjande och självstärkande syfte. Projektet finansieras av HM Drottning Silvias stiftelse Care About the Children. Här kan du läsa mer.