I Mera kärlek & Mindre knas kommer vi att skapa trygga mötesplatser nationellt för barn och unga i samhällsvård och genom dessa ta fram och ge ungdomarna verktyg i självstärkande syfte.

Är du 12-18 år med erfarenhet av att vara placerad i familjehem, jourhem, SiS- eller HVB-hem? Kom och häng med oss! Syftet är att du ska få träffa andra unga i liknande situation, ha workshops tillsammans utifrån temat hälsa och göra roliga aktiviteter. Att delta är kostnadsfritt. För mer info och anmälan kontakta jennie@knashemma.se. Vi kommer att träffas varannan onsdag kväll kl. 17:30-21:00 i lokaler i Älvsjö, Stockholm.

Projektet finansieras av HM Drottning Silvias stiftelse Care About the Children:

- Det är så angeläget att denna grupp av barn och unga ges utrymme att ta ordet och får dela sina erfarenheter på sina villkor, samtidigt som professionell expertis knyts till projektet. Vi ser fram emot att stödja en organisation som verkligen är på frammarsch och där de unga utsatta själva har identifierat sina behov, säger Therese von Blixen, Verksamhetschef på Care About the Children.

I projektet har vi en ungdomsexpertgrupp och en vuxenexpertgrupp. Vuxenexpertgruppen består av:

Morsal Foroughi - socionom och kurator, ambassadör i Knas Hemma

Steven Lucas - docent och barnläkare och leder forskargruppen REACH, Research Enhancing Adolescent and Child Health

David Wijkman - ungdomspsykolog och sångare

Fanny Davidsson - barnrättsexpert och författare

Emma Tengwall - samordnare Skolfams nationella nätverk, Stiftelsen Allmänna Barnhuset