Ring för stöd (Onsdagar kl. 8.30 – 16.30 & Torsdagar kl. 8.30 – 12.30) 073-393 66 64

Läs mer

Stöd för dig som är 13 - 30 år

Läs mer

Rättish logo och text

Dina rättigheter

För dig som bor i familjehem eller HVB. Här får du ta del av berättelser från ungdomar, deras livserfarenheter och om, vad du har rätt till.