Ring för stöd 010-703 09 09

Vi har en chatt!

Läs mer

Rättish logo och text

Dina rättigheter

För dig som bor i familjehem eller HVB. Här får du ta del av berättelser från ungdomar, deras livserfarenheter och om, vad du har rätt till.