Delaktighet

I kontakten med socialtjänsten är din röst viktig. Du har rätt att få veta vad som händer om saker som rör dig eller din placering. Du ska själv få vara med och säga hur du vill ha det, till exempel om du har specifika önskemål kring din placering, om hur du vill bo och vad du behöver för stöd.

Barnets bästa

Det är inte alltid socialtjänsten kan göra som du önskar, men du har rätt att bli lyssnad på. Alla beslut som tas om dig, ska göras utifrån ditt bästa, så att du kan leva tryggt, växa och få må bra. Ibland måste socialtjänsten ta beslut som du själv kanske inte håller med om, men det beslut socialtjänsten tar ska göras utifrån noggranna bedömningar och ska beslutas utifrån vad som är bäst för dig.

Juridiska rättigheter

All information som socialtjänsten och andra professionella vuxna och myndigheter skriver om dig, har du rätt att få läsa och ta del av. Du har rätt att få veta vem din socialsekreterare är, och vem du ska kontakta när du har frågor eller vill berätta något om din livssituation.

Om du inte trivs med din tilldelade socialsekreterare eller i vissa fall ett juridiskt ombud t.ex. en advokat så har du rätt att byta. Det är viktigt att det känns bra, och att du känner tillit till dem som ska hjälpa dig.

Artiklar 3. Barnets bästa, 12. Barn har rätt att uttrycka sin mening och bli lyssnad på, 13. Barn har rätt till yttrandefrihet, 14. Barn har rätt att utöva vilken religion de vill, 15. Barn har rätt att delta i föreningar och fredliga sammankonster.