Om Rätt-ish Hemma

Rätt-ish Hemma: Barnkonventionen för dig som bor i familjehem/HVB, är ett treårigt arvsfonds projekt i samarbete med Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Vi utvecklar en helt ny utbildning av, med, och för placerade ungdomar i barnets rättigheter. Utbildningen kommer huvudsakligen att finnas tillgänglig på denna hemsida.

Mer om utbildningen och för dig som är i samhällsvård

Här kan du som ungdom vända dig för att få information om dina rättigheter och även få ta del av andra ungas erfarenheter, livsberättelser och material kring att vara placerad m.m. Här kommer det att finnas en mix av kunskap från målgruppen och barns- och ungas rättigheter utifrån berättelser i skrift, bild, video och poddar. Utbildningen kommer också att skapas i en tryckt version som vi kommer att erbjuda till kommuner nationellt med Knas Hemma’s ambassadörer som utbildningsledare.

Kommuner och socialtjänst

Projektet startades i december 2018 och avslutas 2021. Vi har hittills arrangerat såväl öppna workshops på Knas Hemma’s kontor i Stockholm och dels, besökt HVB-boenden och kommuner där vi arbetat tillsammans med placerade unga och skapat material utifrån deras egna perspektiv.

Idag finns det omkring 38 800 barn och ungdomar som är samhällsplacerade (Socialstyrelsen, 2018) och därför vill vi nå ut till så många som möjligt. Vi vet av egen erfarenhet att det kan vara svårt att få sin röst hörd, att känna till sina rättigheter under en placering och som ung, även svårt att hitta stöd och hjälp när man behöver det. Nu söker vi fler kommuner som vill samarbeta och som kan sprida informationen om Rätt-ish Hemma, där placerade ungdomar i er kommun får erbjudandet om att delta i projektet och skapa den framtida utbildningen tillsammans med oss.