För att du ska kunna få må så bra som möjligt finns det en del saker som är bra att veta och att det finns hjälp att få som du har rätt till.

Sexuella och reproduktiva rättigheter

Ingen har rätt till att kränka eller diskriminera dig för hur du ser ut, var du kommer ifrån och inte heller på grund av vem du älskar. Det är ditt val. Du har rätt till din egen kropp, ingen får göra något emot dig som du inte sagt ja till.

Psykisk hälsa

Om du har varit med om väldigt mycket i ditt liv till exempel utsatts för våld, övergrepp, missbruk eller kränkningar, kan detta komma att påverka din mentala hälsa. Du kanske bär på en massa trauman, mår dåligt eller att något bara känns fel. Du har alltid rätt att få hjälp av vården och få en behandling som passar dig. Vuxna ska se till att du får det stöd och den hjälp som du behöver.

Fysisk hälsa

Det är viktigt att du själv ska få känna efter vad du behöver, om du vill gå till ditt rum för att vila ska du få göra det. Har du ett speciellt intresse du vill utöva, så som sport, gym eller hålla på med konst? Prata med dem där du bor eller ta kontakt med din socialsekreterare. Du har rätt till få utöva något av dina intressen.

Religion och heder

Ingen får påtvinga dig en kultur, religion eller trosuppfattning. Du får tro på vad du vill eller välja att inte tro på något alls. Du har rätt att leva ditt eget liv som du vill så länge du inte utsätter dig själv eller andra för fara. Det spelar ingen roll vilket land, kultur eller religion du eller dina föräldrar kommer ifrån eller tror på.

Diskriminering och kränkningar

Ingen ska diskriminera eller kränka dig för att du är placerad och bor någon annanstans. Våld, övergrepp och kränkningar är förbjudet och ingen annan människa får utsätta dig för något av detta.